धरहराको टुप्पोबाट खसेर बाँचेकी रमिलाकी मनै रुवाउने कहानी, आँखाभरि आँसु बनाउदै घुमाईन धरहरा

धरहराको टुप्पोबाट खसेर बाँचेकी रमिलाकी मनै रुवाउने कहानी, आँखाभरि आँसु बनाउदै घुमाईन धरहरा

२०७२ साल बैशाक १२ गते मृतु हुनेहरूकाेलागि मात्र कालाे दिन हाे , रमिलाकाेलागि नयाँ जीवन पाएकाे दिन हाे।

२०७२ साल बैशाक १२ गते मृतु हुनेहरूकाेलागि मात्र कालाे दिन हाे , रमिलाकाेलागि नयाँ जीवन पाएकाे दिन हाे।

२०७२ साल बैशाक १२ गते मृतु हुनेहरूकाेलागि मात्र कालाे दिन हाे , रमिलाकाेलागि नयाँ जीवन पाएकाे दिन हाे।

धरहराको टुप्पोबाट खसेर बाँचेकी रमिलाकी मनै रुवाउने कहानी, आँखाभरि आँसु बनाउदै घुमाईन धरहरा